Achtergrond


Achtergrond als arts / kinder- en jeugdpsychiater:


Ik studeerde na mijn opleiding tot arts af aan de Universiteit Antwerpen als kinder- en jeugdpsychiater.


Werkerwaringen als assistent Kinder- en jeugdpsychiater:

 • Adolescenten -Zorgeenheid Ontwikkelings- en Psychotische stoornissen (UKJA, campus Stuivengerg - Antwerpen en Middelheim- Berchem)

Doelgroep: Jongeren van 12 tot en met 18 jaar die omwille van een ontwikkelingsstoornis, met name een autisme spectrum stoornis of een psychotische stoornis, vastgelopen zijn in hun functioneren.

 • Kinderen - Zorgeenheid Ontwikkelingsstoornissen (UKJA, campus Hoge Beuken- Hoboken):

Doelgroep: Kinderen tussen 8 en 12 jaar die omwille van een ontwikkelingsstoornis vastgelopen zijn in hun functioneren.

 • Referentiecentrum Autisme (RCA) (UKJA, campus Hoge-Beuken- Hoboken en Eramus- Borgerhout):

De RCA- team voert diagnostisch onderzoek uit bij kinderen en jongeren met een vermoeden van autismespectrumstoornis.

 • Adolescenten -Zorgeenheid Crisisinterventie (UKJA, campus Middelheim- Berchem):

Doelgroep: Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die omwille van uiteenlopende psychiatrische problemen op verschillende terreinen van  hun functioneren vastlopen en psychiatrische hulp nodig hebben.

 • Ambulante diagnostiek (campus Erasmus- Borgerhout):

Doel: Diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren met een vermoeden van kinderpsychiatrische problemen. 

 • ZNA Stuivenberg volwassenpsychiatrie, Afdeling X3:

X3 is een opnameafdeling voor patiënten met verslavingsproblematieken.


Werkervaringen als kinder- en jeugdpsychiater:

Na mijn opleiding heb ik twee tal jaren in CGG Andante Merksem, een jaar in Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)- Wilrijk, vijf tal jaren in Waas revalidatiecentrum (Lokeren) en vier tal jaren in Centrum voor functionele Revalidatie (Zelzate) gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater.

De jeugdteam van Andante biedt ambulante zorg aan kinderen en jongeren van 3 t/m 17 jaar met (een vermoeden van) ernstige psychische en psychiatrische stoornissen en aan hun context.

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan ouders.

Waas revalidatiecentrum (Lokeren) en Centrum voor functionele Revalidatie (Zelzate): In beide revalidatiecentrums wordt er multidisciplinaire therapie aangeboden aan kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of leerproblemen.


Huidige werkplekken:

 • Sinds 2012 werk ik in mijn privé praktijk te Edegem.
 • In oktober 2015 startte ik ook met mijn eigen groepspraktijk Anemoon. Anemoon groepspraktijk is een multidisciplinair centrum in Wilrijk waar kinderen, jongeren en hun ouders alsook (jong)volwassenen terecht kunnen voor diagnostisch onderzoek (o.a. kinderpsychiatrisch onderzoek, intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, logopedisch onderzoek, psychomotoriek onderzoek,...), therapie en begeleiding.
 • Verder werk ik ook in Heilig Hart Ziekenhuis te Lier.

Achtergrond als therapeut:


Hieronder vindt u een overzicht over mijn bijkomende opleidingen:


 • 4 jarige postgraduaat opleiding in Universiteit Antwerpen:

In deze postgraduaatsopleiding heb ik me kunnen verdiepen in de psychotherapeutische hulp aan kinderen en jongeren via cliëntgericht-experiëntiële therapie en cognitieve gedragstherapie.   

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de meeste psychologische problemen door de ‘gedachten‘ van de mens veroorzaakt worden. Wat mensen denken zal hun gedragingen en hun gevoelens in grote mate beïnvloeden. Het voordeel van deze benadering, is dat gedachten gemakkelijker te beïnvloeden zijn dan gedragingen of gevoelens. 

Clëntgericht-experiëntiële psychotherapie wordt gekenmerkt door drie P's (Persoonsgericht, Procesgericht en Pragmatisch). Een clëntgericht-experiëntiële psychotherapeut(e) draagt geen oplossingen aan, maar helpt iemand zijn eigen oplossingen te zoeken.


 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) opleiding, Integrativa vormingscentrum:

Ik heb zowel de basis opleiding (deel 1&2) als de opleiding EMDR - Kind & Adolescent (deel 1&2) gevold.

EMDR is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Zie voor meer informatie: www.emdr-belgium.be


 • Diverse Hypnose opleidingen:
 • Hypnostische communicatie in medische setting, schakelmdulle en vervolg opleidingen (Vlaamse wetenschappelijke hypnose vereniging - VHYP)
 • Hypnovision, Doc.Hans Geervliet
 • Hypno4Kids practitioner, Hypnosecentrum
 • Virtuele Maagband PRO Opleiding, Hypnose praktijk, Isa Kose 

Hypnose is een kunstmatig opgewekte trance, waarin sprake is van verhoogde vatbaarheid voor suggesties die door uw hypnotherapeut worden gegeven. Tijdens de sessie blijven uw hersenen actief werkzaam en uw onderbewustzijn neemt de suggesties op.   

Hypnose is een zeer krachtige manier om af te slanken (met of zonder virtuele maagband), slechte gewoonten af te leren, (examen)stress, slapeloosheid,  depressie, burn-out, angsten, fobieën en trauma te behandelen en pijnen te verminderen.   

Virtuele maagband is een effectieve manier om af te vallen onder hypnose. Je veranderd jouw eetgewoontes, krijgt sneller een verzadigend gevoel.

Zie voor meer informatie: www.vhyp.be


 • Silva mind control (Silva methode):

Via silva methode leer je meer over de krachtige werking van onze hersenen, het samenspel van bewuste en onderbewuste en hoe jouw intuïtie zich verder kan ontwikkelen.


 • Opleiding Hartcoherentie, Dr.David O’Hare, Integrativa vormingscentrum:

De studie en de definitie van hartcoherentie werden ontwikkeld door het Heartmath-Instituut in de Verenigde Staten en zijn het gevolg van talrijke studies en analyses van de variabiliteit van het hartritme, uitgevoerd in de jaren ’70.

De hartcoherentie is vooral bekend als een heel eenvoudige en doeltreffende stressregulerende methodiek. Aanngezien het protocol van de hartcoherentie meestal wordt toegepast voor stressbeheersing, kan het protocol worden geïntegreerd in de behandeling van verschillende medische, psychiatrische en psychologische pathologieën.


 •  Triple P (Positive Parenting  Program), Universiteit Antwerpen:

Triple P staat voor 'Positive Parenting Program' en is een methode voor opvoedingsondersteuning aan alle ouders. Het programma werd ontwikkeld door Prof. Matt Sanders (University of Queensland, Australië) en is gericht op het versterken van positieve opvoedingsvaardigheden van ouders om zo gedrags- en emotionele problemen bij kinderen en jongeren te verminderen.

Zie voor meer informatie: http://www.triplep.be/


 • Cogmed werkgeheugen coach, Pearson, NL

Cogmed werkgeheugen training is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De training kan onder begeleiding van een cogmed coach toegepast worden bij kinderen/jongeren en volwassenen met concentratieproblemen, ADD/ADHD, burn-out en niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Na behandeling is er een verbetering rond 23% van het werkgeheugen. Dit is wetenschappelijk aangetoond door onafhankelijke onderzoeken naar blijvend resultaat van de methode.