Kinder- en jeugdpsychiater


Achtergrond als arts / kinder- en jeugdpsychiater:


Ik studeerde na mijn opleiding tot arts af aan de Universiteit Antwerpen als kinder- en jeugdpsychiater.


Werkerwaringen als assistent Kinder- en jeugdpsychiater:

  • Adolescenten -Zorgeenheid Ontwikkelings- en Psychotische stoornissen (UKJA, campus Stuivengerg - Antwerpen en Middelheim- Berchem)

Doelgroep: Jongeren van 12 tot en met 18 jaar die omwille van een ontwikkelingsstoornis, met name een autisme spectrum stoornis of een psychotische stoornis, vastgelopen zijn in hun functioneren.

  • Kinderen - Zorgeenheid Ontwikkelingsstoornissen (UKJA, campus Hoge Beuken- Hoboken):

Doelgroep: Kinderen tussen 8 en 12 jaar die omwille van een ontwikkelingsstoornis vastgelopen zijn in hun functioneren.

  • Referentiecentrum Autisme (RCA) (UKJA, campus Hoge-Beuken- Hoboken en Eramus- Borgerhout):

De RCA- team voert diagnostisch onderzoek uit bij kinderen en jongeren met een vermoeden van autismespectrumstoornis.

  • Adolescenten -Zorgeenheid Crisisinterventie (UKJA, campus Middelheim- Berchem):

Doelgroep: Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die omwille van uiteenlopende psychiatrische problemen op verschillende terreinen van  hun functioneren vastlopen en psychiatrische hulp nodig hebben.

  • Ambulante diagnostiek (campus Erasmus- Borgerhout):

Doel: Diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren met een vermoeden van kinderpsychiatrische problemen. 

  • ZNA Stuivenberg volwassenpsychiatrie, Afdeling X3:

X3 is een opnameafdeling voor patiënten met verslavingsproblematieken.


Werkervaringen als kinder- en jeugdpsychiater:

Na mijn opleiding heb ik twee tal jaren in CGG Andante Merksem en een jaar in Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)- Wilrijk gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater.

De jeugdteam van Andante biedt ambulante zorg aan kinderen en jongeren van 3 t/m 17 jaar met (een vermoeden van) ernstige psychische en psychiatrische stoornissen en aan hun context.

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antwerpen is één van de vier Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het COS onderzoekt gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan ouders.


Huidige werkplekken:

Sinds 2012 werk ik in mijn privé praktijk te Edegem. In oktober 2015 startte ik ook met mijn eigen groepspraktijk Anemoon. Anemoon groepspraktijk is een multidisciplinair centrum in Kontich waar kinderen, jongeren en hun ouders alsook (jong)volwassenen terecht kunnen voor diagnostisch onderzoek (o.a. kinderpsychiatrisch onderzoek, intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, logopedisch onderzoek, psychomotoriek onderzoek,...), therapie en begeleiding.


Naast mijn privé praktijk en groepspraktijk ben ik eveneens werkzaam in Waas revalidatiecentrum (Lokeren) en Centrum voor functionele Revalidatie (Zelzate). In beide revalidatiecentrums wordt er multidisciplinaire therapie aangeboden aan kinderen en jongeren met ontwikkelings- en/of leerproblemen.