Neurofeedback training

Neurofeedback:


Neurofeedback wordt ook EEG biofeedback of neurotherapie genoemd. Het is het proces van het trainen van het brein/CZS om de corticale activiteit te leren veranderen en regelen middels auditieve en visuele feedback.

Neurofeedback wordt beschouwt als een zachte, pijnloze en niet-invasieve methode om balans te creëren in het centraal zenuwstelsel.

Neurofeedback wordt gebruikt voor ADHD, autisme/ASS, concentratie- en slaapstoornissen, angsten, depressie, burn-out, PTSS, hoogsensitiviteit, fobieën,....