EMDR therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):


EMDR is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten zoals:

- Bij volwassenen en kinderen die traumatische ervaringen  hebben meegemaakt (zoals fysisch of psychisch geweld, een ongeluk, seksueel misbruik, natuurramp of oorlog, etc.)

- Voor behandeling van verscheidene psychische stoornissen (zoals depressie, eetstoornissen, paniekaanvallen, fobieën, dwangstoornissen of psychosomatische aandoeningen), voor zover die gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen.


U vindt meer onformatie over EMDR therapie op onderstaande

website:http://emdr-belgium.be/